Не е констатирано изтичане на сяровъглерод в почвата и въздуха от площадката на „Камибо“ ООД

0
46
Снимка: Община Враца
Във връзка с публикации в местни медии РИОСВ-Враца, Областна администрация – Враца и Община Враца правят следното уточнение:

На територията на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца се съхраняват 110 т. сяровъглерод. Предвид факта, че химикалът е взривоопасен при контакт с въздуха, той се съхранява в два резервоара, които са изцяло под вода и към момента няма опасност от възникване на аварийни ситуации и обгазяване на града.

С цел установяване дали има изтичане на сяровъглерод от резервоарите, от страна на РИОСВ-Враца, на Регионална лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околна среда е възложено пробовземане и изпитване на почвени проби от площадката на предприятието от три точки-под басейните, над басейните и фонова проба (извън площадката).

Резултатите от извършените анализи показват, че изследваните показатели в двете проби до басейните и фоновата проба са съизмерими. От това може да се направи заключение, че няма изтичане на сяровъглерод в почвите и подземните води.

Предвид факта, че съдовете в които се съхранява сяровъглерода са стари и не е извършвана техническа експертиза за тяхната годност и здравина, е необходимо химикалът в най-кратки срокове да бъде премахнат от площадката.

От страна на контролните органи на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“ се извършват регулярни проверки и контрол, с цел установяване безопасното съхранение на химикала.

За последващите действия от страна на институциите и оператора, относно премахването на сяровъглерода от територията на града ще се предоставя информация допълнително.

Коментари

коментари

За още новини харесайте страницата ни във